• BIST 9814.19
 • Altın 2419.484
 • Dolar 32.2933
 • Euro 34.6815
 • Adana 20 °C
 • Ankara 19 °C
 • İstanbul 17 °C

GSS Borç Yapılandırma

GSS Borç Yapılandırma
GSS Borç Taksitlendirme,Torba Yasa ile GSS prim Affı Borç Yapınlandırma işlemleri başladı.Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak kafanıza takılan tüm detaylar haberimizin içeriğinde olacak.

Torba Yasa ile GSS prim Affı Borç Yapınlandırma işlemleri başladı.Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak kafanıza takılan tüm detaylar haberimizin içeriğinde olacak.

GSS Prim Affından Kimler Faydalanabilecek ?

Af veya yapılandırma kapsamında faydalanacak vatandaşlar  3 kısıma ayrılıyor;
*1 Ocak 2012’den itibaren bugüne kadar hiç borç kapsamına girmemiş olan borçlular.
*Gelir testine girmiş olup fakat geç girdiği için testten önce SGK tarafından en yüksek prim ile borçlandırılmış olanlar.
*Gelir testini zamanında yaptırmış olsa da,ödemek zorunda olduğu fakat borcu ödemediği için ceza almış olanlar.
Torba Kanun borçlu olan bu 3 kesim içinde yapılandırma ve af programı barındırıyor.


GSS Borçlarını Yapılandırmak için Son Tarih Hangi Gün ?

   Genel sağlık sigortası primi alacakları dolayısıyla en geç tarih olarak 30/4/2015 tarihine kadar SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor.

Bu Zamana Kadar Hiç Gelir Testi Yaptırmadım ;GSS Borçlarımı Nasıl Yapılandıracağım ?

    Genel sağlık sigortası tescil işlemi yapıldığı halde hiç gelir testine tutulmayan şahısların,yeniden yapılandırma ile ilgili olan maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere 6 ay içerisinde (31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar) ikamet ettiği yerleşim yerine ait olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları halinde genel sağlık sigorta tescilleri,gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihi itibari ile güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri geçerli olacaktır.

Hiç gelir testi yaptırmamış olanlar için Bir Hak daha;

    Gelir testini yaptırmayan bireyler eğer en düşük gelir grubuna dahil iseler yani aile içi kişi gelirleri toplamı asgari ücretin 1/3’ünden az durumdaysa,hiç prim ödemesi yapmayacakları gibi birikmiş olan borçları da silinecek.Gelir düzeyleri kanunda belirtilenden fazla çıkarsa ise,buna göre geçmiş boröları tekrardan hesaplanıp tahsil için hazır hale getirilecek.

Daha Önce Gelir Testi İşlemini Yaptıdım;GSS  Borçlarımı Nasıl Yapılandıracağım ?

    Genel sağlık sigortası tescil işlemi gerçekleştirildiği halde,gelir testini yaptırmak için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti,Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde belirlenen sürenin (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay)  dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapmış olan şahısların,tescil başlangıç tarihi itibari ile gelir testinin sonucunun belli olduğu tarihe kadar,aile içerisindeki aylık gelirim toplamının fert sayısına bölümünden düşen miktarın asgari ücretin 2 katı kadar çıktığı halde (60/G-3) ve primleri bu seviye kabul edilerek hesaplanmaktadır.Gelir testinin sonucunun belli olduğu tarihten sonra ise tespit sonucu ortaya çıkan gelir testi (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerine prim borcu tahakkuku yapılmaktadır.(1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında GSS primi tutarları (60/G-1): 45,36 TL, (60/G-2): 136,08 TL, (60/G-3): 272,16 TL’dir) olarak belirlendi.

   11/9/2014 tarihinden itibaren,bu kapsamdaki yer alan şahısların GSS primleri,tespit edilen gelir seviyesi esasında olup tescil başlangıç tarihi itibariyle tahakkuk ettirilecektir.

   Ancak,bu şahıslar tarafından yapılmış olan süreler güncellenmeyeceği gibi 10/9/2014 tarihinden daha önceleri ödenen genel sağlık sigortası primlerin iadesi kesinlikle olmayacaktır.

Yeniden Yapılandırma Başvurumu Nereye Yapmam Gerekmektedir ?

    Genel sağlık sigortası primlerini alacak tahsilleri işlemleri için başvuru formu doldurulmak sureti ile elden veya posta yolu ile ikametgâhının bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine/merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

     Başvuruların posta yolu kullanılarak yapılması halinde ise taahhütlü,iadeli taahhütlü,PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolu tercih edildiği hallerde ise,başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olacak şekilde kabulde bulunularak,buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş ise,başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi yani kurumun dosyalar arasına kattığı tarih kabul edilecek.

Ödemeler Nasıl Yapılacak ?

     Genel sağlık sigortasından kaynaklı alacaklarının aslının tam miktarının 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeni ile en geç 1/6/2015 tarihine kadar bir ödeme yapılırsa eğer faiz artırımına gidilmeyecektir.

    Peşin ödeme yolu ile borçlarını bitirmiş olanların ise,yeniden yapılandırılmış borçlarının tamamı ilk taksit ödeme süre zarfında ödeyemecekleri halinde,bir yıl içerisinde  ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden ön talepte bulunurlarsa ve cari ay primleri yönünden zaruri durum hali olmaksızın 2 seferden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlali gerçekleşmemiş olmaması kaydı ile,peşin ödeme başvuruları,talepte de bulunmaları halinde 6/9/12 veya 18 eşit taksite bölünerek kolaylık sağlanacak.

    Dolayısı ileGSS  borçlularının en geç 30/09/2015 tarihine kadar,başvuru yaptıkları birimlere müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitli hale getirilecektir.

Taksitlendirme Nasıl olacak ?

     Hesaplanan tutarın taksit ile ödenmek istenmesi hallerinde,ödenecek ilk taksit 8 ay içersinde, diğer taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 ay içerisinde eşit paylaştırılarak ödenmesi istenecektir.Borçluların başvuru sırasında 6/9/12/ veya 18 taksitte ödeme şıklarından birisini tercih etmeleri istenecek.Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolu şeöilmiş olmasına rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde,borcun en fazla taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayımına gidilerek 18 eşit taksit üzerinden ödeme planı oluşturulacaktır.

    Yine,borçlarını taksitli şekilde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri 6/9/12 veya 18 taksitten biri yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını,18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise on sekiz taksit süresini tercih ettikleri kabul edilecektir.

Tercih edilmiş olan taksit süresinde daha uzun sürecek bir ödeme planı yapılamaz.

Ödenecek Tutar Nasıl Belirlenir ?

     Taksitler halinde ödemesi yapılacak olan borcun tespiti sırasında,öncelikle olarak kapsama girmiş olan alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esasına dayanarak gecikme cezası ve gecikme zammı dahilinde değil diğer tutar hesaplanıp,ardından bulunacak olan tutar,borçluların istedikleri taksit sayısına göre ;

-6 eşit taksit için (1,05),
-9 eşit taksit için (1,07),
-12 eşit taksit için (1,10),
-18 eşit taksit için (1,15),

katsayıları ile çarpılıp bulunacaktır.

    Daha sonra,yeniden yapınlandırma esasında olan alacak toplamı (alacak aslı + TEFE/ ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve 2'şer aylık dönemler itibari ile ödenecek olan taksit tutarını ortaya çıkaracaktır.

     Hesaplanan borcun taksitleri belli olarak ödeneceği beyan edildiği durumlarda,borcun tamamının bölüdüğü taksit sayından önce bitirileceği durumlarda,öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek,ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.
İlk taksit ödeme süresi geçirildikten sonra peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyeceği gibi başvuruların bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği tarihten sonra (1/6/2015 ve sonrasında) yapılması halinde başvurular işleme alınsa dahi bu defa 2015 yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana gelmiş olması nedeni ile,borçların geçici olarak 60. madde genellemesiyle ödeme hakkınız kalmamış olacaktır.Dolayısıyla bu nitelikteki başvuruların 1/6/2015 tarihinden sonra yapılmış olması halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır

   İlk taksit ödeme yükümlülüğü genel sağlık sigortasından aracılığı ile alınacak olan alacaklar yönünden 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/6/2015 tarihinde sona ermektedir.

Ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediğim veya eksik yerine getirdiğimde yapılandırma hakkım devam edebilir mi ?

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde; bu taksitleri ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden aydan ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeyeceklerdir. Ancak geç olarak ödenen zamlar,her ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir.

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde, yeniden yapılandırılmış borçların tamamını en geç 1/6/2015 tarihine kadar ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını yeniden yapılandırma kapsamında ödeme hakkını kaybedeceklerdir.

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen,bir yasal yıl içerisinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde,ödenmeyen taksitler yönünden yeniden yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır

Başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir. Genel sağlık sigortalılarının ödeme konusunda zor durumda kaldıklarını bildirim için yazılı beyanda bulunmalarıda yeterli düzeyde olacaktır.Dolayısıyla,cari ay prim ödemelerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği tespit edilen borçlu kişiler,kalan taksitlerini ödemeye devam edebileceklerdir.

Taksit tutarının % 10’unu aşmayan,5 Liraya kadar yapılmış eksik olan tahsilat tutarları ihlalden sayılmayacaktır.

Borçları yeniden yapılandırılmış olan kapsam,borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Borçlarımı Yapılandırtan hemen Sonra Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir miyim ?

    Borçlarını yapılandırmak amacı ile başvuru yapan borçlular,yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prim ile ilgili ilişkin borçlarının bulunamaması durumunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

   Ancak,taksitlerin ödeme dönemi olan cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde,yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İstenmeyen Mesajları Şikayet Etme Adresi01 Mayıs 2022 Pazar 07:09
 • E Nabız Giriş28 Nisan 2022 Perşembe 05:40
 • Ne zaman askere gideceğimi nasıl öğrenebilirim28 Nisan 2022 Perşembe 05:38
 • İşsizlik Maaşı Sorgulama28 Nisan 2022 Perşembe 05:33
 • Aile Hekim Bilgisi Sorgulama28 Nisan 2022 Perşembe 05:31
 • Araç Hasar Kaydı Sorgulama28 Nisan 2022 Perşembe 05:27
 • E-devlet Araç sorgulamasını nasıl yapabilirim?10 Nisan 2022 Pazar 06:43
 • E-Devlet Askerlik Durum Belgesi Sorgulama10 Nisan 2022 Pazar 06:40
 • E-devlet şifresini nasıl değiştiririm ?10 Nisan 2022 Pazar 06:21
 • SGK 4a hizmet dökümü nasıl sorgulanır10 Nisan 2022 Pazar 06:14
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Adanus Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Haber Scripti : CM Bilişim | Adana Haber